A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Standard organization

Priporočen slovenski izraz:

temeljna združba

Opredelitev:

Temeljna združba je tista, v kateri je sedež ali domicil projekta.