A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Social responsibility

Priporočen slovenski izraz:

družbena odgovornost, odgovornost do družbe

Dopustni slovenski prevod:

odgovornost do deležnikov

Neprimerni slovenski prevod:

socialna odgovornost

Opredelitev:

Družbena odgovornost je odgovornost (združbe) do vseh udeležencev (deležnikov), oziroma do celotne družbe. Družbena odgovornost podjetij (združb) je odgovornost podjetij (združb) do vseh udeležencev (tudi narave).