A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Social collectivity

Priporočen slovenski izraz:

združba, kolektiv

Neprimerni slovenski prevod:

organizacija

Opredelitev:

Združba ali kolektiv predvsem kot skupnost ljudi, ki jih družijo skupni interesi in skupne dejavnosti.