A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Revenue

Priporočen slovenski izraz:

prihodek

Dopustni slovenski prevod:

vrednost prodaje

Neprimerni slovenski prevod:

dohodek, dobiček

Opredelitev:

Prodajna vrednost prodanih količin proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev pa tudi drugi zneski, s katerim se pokrivajo odhodki istega obdobja pri ugotavljanju poslovnega izida.