A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Return on Investment (ROI)

Priporočen slovenski izraz:

donosnost sredstev

Opredelitev:

Donosnost sredstev je donos naložbe, izmerjen z vsemi vloženimi sredstvi vanjo.