A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Return on assets (ROA)

Priporočen slovenski izraz:

dobičkovnost sredstev

Dopustni slovenski prevod:

dobičkonosnost sredstev

Neprimerni slovenski prevod:

profitabilnost sredstev

Opredelitev:

Dobičkovnost sredstev je dobiček, izmerjen z vloženimi sredstvi, potrebnimi za njegovo pridobitev.