A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Resource allocation

Priporočen slovenski izraz:

razporejanje prvin/sredstev, dodeljevanje prvin/sredstev, razmeščanje prvin/sredstev

Dopustni slovenski prevod:

razporejanje tvorcev, dobrin; dodeljevanje tvorcev, dobrin; razmeščanje tvorcev, dobrin

Neprimerni slovenski prevod:

dodeljevanje virov, razporejanje virov

Opredelitev:

Razporejanje prvin/sredstev/dobrin med zainteresiranimi (tekmeci) po različnih sodilih (kriterijih) glede na zastavljene cilje ob upoštevanju omejitev, ker prvine/sredstva/dobrine niso na voljo v neomejenem obsegu in ves čas.