A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Quality of organization

Priporočen slovenski izraz:

kakovost organizacije, urejenost organizacije

Dopustni slovenski prevod:

organiziranost

Neprimerni slovenski prevod:

odličnost

Opredelitev:

Organiziranost je značilnost ali stanje organiziranega, torej stanje (kakovosti) organizacije združbe; podobno, kot je poslovnost združbe stanje njene kakovosti pri poslovanju: poslovne usposobljenosti.