A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Quality management system

Priporočen slovenski izraz:

sistem ravnanja s kakovostjo, sistem ravnateljevanja kakovosti

Dopustni slovenski prevod:

sistem managementa kakovosti, sistem menedžmenta kakovosti

Neprimerni slovenski prevod:

sistem vodenja kakovosti (uradni prevod v standardu ISO 9000:2005);sistem upravljanja kakovosti

Opredelitev:

Sistem ravnanja s kakovostjo je sistem zagotavljanja (načrtovanja, uveljavljanja in kontrole) doseganja ustreznih standardov kakovosti in s tem doseganja zadovoljstva odjemalcev učinkov (proizvodov in storitev) sistema.