A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Quality control

Priporočen slovenski izraz:

kontrola kakovosti

Dopustni slovenski prevod:

nadzor kakovosti

Opredelitev:

Kontrola kakovosti je izvajanje dejavnosti in upoštevanje tehnik, ki jih uporabljajo za izpolnjevanje zahtev glede kakovosti .