A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Quality assurance

Priporočen slovenski izraz:

zagotavljanje kakovosti

Neprimerni slovenski prevod:

upravljanje kakovosti

Opredelitev:

Zagotavljanje kakovosti obsega koordinirane dejavnosti usmerjanja in kontrole delovanja združbe v zvezi s kakovostjo. Osredotočeno je na ustvarjanje zaupanja, da bodo zahteve po kakovost i izpolnjene.