A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project tracking

Priporočen slovenski izraz:

sledenje izvedbe projekta, spremljanje izvedbe projekta

Opredelitev:

Glejte »monitoring project«!