A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project task force

Priporočen slovenski izraz:

skupina za posebne naloge (na projektu), skupina za posebne delovne naloge (na projektu)

Opredelitev:

Skupina za posebne naloge je občasna skupina, zadolžena in odgovorna za izvedbo enkratnih večjih projektov.