A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project sponsor

Priporočen slovenski izraz:

skrbnik projekta; pokrovitelj projekta

Dopustni slovenski prevod:

sponzor projekta

Opredelitev:

Skrbnik ali pokrovitelj projekta je ravnatelj ali od njega določena oseba v upravi oziroma ravnateljstvu združbe, ki s svojim vplivom nudi podporo in pomoč ravnatelju projekta; obenem pa ga usmerja in nadzira. Pokrovitelj pa je tudi posameznik ali združba, ki finančno podpira izvedbo projekta.