A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project scope

Priporočen slovenski izraz:

zamišljena vsebina projekta, zamisel projekta, zamišljeni dosežki projekta

Dopustni slovenski prevod:

obseg projekta, rezultati projekta

Opredelitev:

Zamisel projekta je okvirna zamišljena vsebina in organizacija projekta ter ciljev projekta.