A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project risk

Priporočen slovenski izraz:

tveganje pri projektu, projektno tveganje

Dopustni slovenski prevod:

riziko pri projektu

Opredelitev:

Tveganje pri projektu je verjetnost, da bo prišlo do negativnega vpliva na doseganje ciljev (roki, stroški, učinek, izid) projekta.