A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project portfolio

Priporočen slovenski izraz:

portfelj projektov

Opredelitev:

Portfelj projektov je skup vseh programov oziroma projektov v združbi.