A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project oriented company

Priporočen slovenski izraz:

projektno usmerjeno podjetje, projektno usmerjena (z)družba

Neprimerni slovenski prevod:

projektno usmerjena organizacija

Opredelitev:

Projektno usmerjena združba oziroma podjetje je tista, v kateri temeljni procesi potekajo pretežno enkratno, povezano z določenimi, znanimi uporabniki in so organizirani pretežno v obliki projektov.