A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project objective

Priporočen slovenski izraz:

projektni cilj, cilj projekta

Opredelitev:

Cilji projekta so zamišljeni učinki oziroma izidi projekta, doseganje roka izvedbe in učinkovitost (čim nižji stroški).