A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project manager

Priporočen slovenski izraz:

ravnatelj projekta, ravnalec s projektom

Dopustni slovenski prevod:

projektni menedžer, menedžer projekta, projektni manager, manager projekta

Neprimerni slovenski prevod:

vodja projekta

Opredelitev:

Ravnatelj projekta je oseba, ki zagotavlja smotrno, v doseganje ciljev projekta usmerjeno delovanje projektne skupine ter ima za to ustrezna pooblastila in odgovornost.