A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project management

Priporočen slovenski izraz:

ravnanje s projektom, ravnateljevanje projekta; ravnateljstvo projekta

Dopustni slovenski prevod:

menedžment projekta, management projekta

Opredelitev:

Ravnanje s projektom je organizacijska funkcija, ki z načrtovanjem, uveljavljanjem in kontrolo zagotavlja smotrno doseganje ciljev. Je pa tudi organ, ki izvaja ravnateljevanje.