A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project (management) office

Priporočen slovenski izraz:

oddelek za ravnanje s projekti, projektna pisarna

Dopustni slovenski prevod:

projektna služba

Opredelitev:

Oddelek za ravnanje s projekti je organizacijska enota (oddelek) združbe, ki strokovno podpira ravnateljevanje projektov v združbi.