A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project management manual

Priporočen slovenski izraz:

priročnik o ravnanju s projekti

Dopustni slovenski prevod:

organizacijski predpis za ravnanje s projekti

Opredelitev:

Priročnik za ravnanje s projekti ali organizacijski predpis za ravnanje s projekti vključuje opis procesov, metod, tehnik, dokumentacije, pravil itn., po katerih v združbi uresničujejo določeno vrsto projektov.