A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project management information system

Priporočen slovenski izraz:

informacijski sistem ravnateljevanja projekta, projektni ravnateljevalni informacijski sistem

Dopustni slovenski prevod:

managerski projektni informacijski sistem, menedžerski projektni informacijski sistem

Opredelitev:

Projektni ravnateljevalni informacijski sistem je sistematična ter logična zbirka in obdelava informacij ter drugih podatkov, ki omogoča smotrno ravnateljevanje projekta.