A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project governance

Priporočen slovenski izraz:

upravljanje projekta, upravljanje s projektom

Opredelitev:

Upravljanje projekta je strateško usmerjanje in nadziranje projekta ter sprejemanje najpomembnejših odločitev v zvezi s projektom.