A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project controlling

Priporočen slovenski izraz:

načrtovanje in kontroliranje poteka projekta

Dopustni slovenski prevod:

projektni kontroling, analiziranje poteka projekta

Opredelitev:

Načrtovanje in kontrola projekta je analiziranje in odločanje o projektu vnaprej in v teku izvedbe.