A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project charter

Priporočen slovenski izraz:

zagonska listina, listina o odprtju projekta

Dopustni slovenski prevod:

zagonski elaborat, ustanovna listina projekta

Neprimerni slovenski prevod:

vzpostavitveni dokument

Opredelitev:

Listina o odprtju projekta je dokument ali listina, ki določa namen, cilje, vsebino, organizacijo, kakovost, čas, stroške, zmogljivosti, itn., potrebne za izvedbo projekta. Listino običajno pripravi in izda naročnik projekta.