A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Project buyer

Priporočen slovenski izraz:

investitor v projekt, naložbenik v projekt

Dopustni slovenski prevod:

lastnik projekta, kupec učinka projekta

Neprimerni slovenski prevod:

odjemalec

Opredelitev:

Investitor je posameznik ali združba, ki pokriva stroške projekta; s stališča izvajalca projekta je to zunanji naročnik.