A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Program management

Priporočen slovenski izraz:

ravnateljevanje programa, ravnanje s programom

Dopustni slovenski prevod:

management programa, menedžment programa

Opredelitev:

Ravnanje s programom je načrtovanje, uveljavljanje in kontroliranje programa s poudarkom na usklajevanju razmerij med vključenimi projekti ter z namenom zagotavljanja smotrnega doseganja ciljev programa.