A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Profitability

Priporočen slovenski izraz:

dobičkovnost

Dopustni slovenski prevod:

dobičkonosnost

Neprimerni slovenski prevod:

profitabilnost

Opredelitev:

Dobičkovnost je dobiček, izmerjen s kapitalom ali vloženimi sredstvi, potrebnimi za njegovo pridobitev. Je temeljni kazalnik uspešnosti podjetij v kapitalističnem gospodarskem sistemu.