A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Profit

Priporočen slovenski izraz:

dobiček

Opredelitev:

Dobiček je pozitivna razlika med vsemi prihodki (ali njih delom) in vsemi odhodki (in izbranim prihodkom ustreznim delom).