A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Profit sharing

Priporočen slovenski izraz:

udeležba zaposlenca v doseženem dobičku (gospodarske) družbe

Dopustni slovenski prevod:

zaposlenčev delež v dobičku gospodarske družbe

Opredelitev:

Udeležba zaposlenca v delitvi dobička gospodarske družbe pogojena z ravnijo dobička v primerjavi z načrtovanim dobičkom ter vnaprej določenimi pravili delitve dobička med zaposlence.