A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Profit + depreciation

Priporočen slovenski izraz:

donos

Opredelitev:

Donos je seštevek dobička in amortizacije, ki ima (lahko) dolgoročno podobno vlogo kot dobiček v krajšem obdobju.