A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Productivity

Priporočen slovenski izraz:

produktivnost dela, učinkovitost dela, storilnost, proizvodnost

Opredelitev:

Produktivnost, storilnost, proizvodnost ali učinkovitost dela je izražena z učinkom (npr. količina proizvodov oziroma storitev, uporabna vrednost) v primerjavi s porabljenim delom (ali drugim primerljivim pojmom) zanj.