A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Performance coaching

Priporočen slovenski izraz:

treniranje za učinkovito (učinkovitejše) delovanje

Dopustni slovenski prevod:

svetovanje za učinkovitejše delovanje

Opredelitev:

Treniranje za učinkovito (učinkovitejše) delovanje (performance coaching) je treniranje, usmerjeno v doseganje zahtevanih učinkov (standardov) pri delu.