A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Participant

Priporočen slovenski izraz:

udeleženec v projektu

Opredelitev:

Udeleženec v projektu je oseba ali skupina, ki neposredno dela na projektu.