A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Part salary on business efficiency base

Priporočen slovenski izraz:

del plače zaposlenca na osnovi poslovne učinkovitosti določene organizacijske enote podjetja ali druge združbe

Dopustni slovenski prevod:

nagrada oziroma povečanje plače na osnovi sproti dosegane večje učinkovitosti v poslovanju

Opredelitev:

Del plače, pogojen z ustrezno ravnijo doseganja ali preseganja postavljenih poslovnih ciljev posamezne organizacijske enote podjetja (ali druge vrste formalne združbe).