A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Paid leave

Priporočen slovenski izraz:

nadomestilo plače zaposlenca za čas dopustov, bolezni, izobraževanja itn.

Opredelitev:

Nadomestilo plače za čas dopustov, bolezni, izobraževanja itn., pogojeno z zakonskimi predpisi in/ali notranjimi akti združbe.