A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Organizing

Priporočen slovenski izraz:

organiziranje

Dopustni slovenski prevod:

urejanje

Neprimerni slovenski prevod:

menedžeriranje, menedžiranje

Opredelitev:

Organiziranje (združbe) je tisti del ciljnega delovanja zaposlencev v združbi, predvsem ravnateljev, s katerim ti preko medsebojnih stikov in součinkovanj urejajo razmerja in s tem zagotavljajo usmerjeno sodelovanje (in tekmovanje) drugih pri uresničevanju skupnih ciljev in s tem smotrno doseganje (namerne) organizacije (združbe).