A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Organizational breakdown structure (OBS)

Priporočen slovenski izraz:

organizacijska členitev projekta, organizacijska struktura projekta

Dopustni slovenski prevod:

organizacijska razčlenjenost, struktura projekta

Neprimerni slovenski prevod:

strukturirana členitev organizacije

Opredelitev:

Organizacijska struktura projekta je ravnateljevalna struktura zadolžitev (aktivnosti), odgovornosti, oblasti in komuniciranja sodelujočih v projektu.