A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Organization

Priporočen slovenski izraz:

formalna združba, organizacija

Dopustni slovenski prevod:

organiziranost

Neprimerni slovenski prevod:

organizacijska struktura

Opredelitev:

Združba kot skupnost ljudi z določenim ciljem in (izvedenim) programom. Organizacija (združbe) kot splet dinamičnih (razsežnosti) razmerij – in z njimi povezanih (urejevanih) vsebin med člani združbe –, ki se porajajo, preoblikujejo in izginjajo v procesih povezovanja, sodelovanja in tekmovanja članov združbe ter se udejanjajo v organizacijskih sestavah oziroma omrežjih, vlogah in sistemih, da bi zagotovili obstoj ter razvoj zaželenih značilnosti in posledično smotrno uresničevanje ciljev združbe.