A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Non-executive member

Priporočen slovenski izraz:

neizvršilni član UO, zunanji član UO

Opredelitev:

Neizvršilni član je zunanji član upravnega odbora, ki ne opravlja nobene ravnateljevalne funkcije v podjetju.