A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Multi-cultural project

Priporočen slovenski izraz:

več-kulturni projekt

Opredelitev:

Več-kulturni projekt, v katerem so člani ekipe in/ali drugi udeleženci iz različnih kulturnih okolij.