A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Management system

Priporočen slovenski izraz:

sistem ravnateljevanja sistem ravnanja s/z/ …

Dopustni slovenski prevod:

sistem managementa, sistem menedžmenta

Neprimerni slovenski prevod:

sistem(i) vodenja (uradni prevod v standardu ISO 9000:2005);sistem(i) upravljanja

Opredelitev:

Sistem ravnateljevanja je sistem načrtovanja, uveljavljanja in kontrole poslovanja ter organizacije, ki zagotavlja smotrno doseganje postavljenih ciljev ali standardov poslovanja; je sistem usklajevanja vseh razmerij in odločanje o poslovanju in organizaciji.