A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Manage

Priporočen slovenski izraz:

ravnateljstvo, ravnateljevati ravnati s/z

Dopustni slovenski prevod:

uravnavati

Opredelitev:

Udejanjanje funkcije ravnateljevanja v združbi ali na določenem področju oziroma z določenimi prvinami ali sredstvi.