A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Leadership

Priporočen slovenski izraz:

vodenje, vodstvo

Neprimerni slovenski prevod:

voditeljstvo

Opredelitev:

Usmerjanje drugih ljudi, povezano s sposobnostjo ali spretnostjo vplivanja na njih, običajno s komuniciranjem, da bi ti bolj voljno sodelovali pri doseganju določenih ciljev, npr. v združbi.