A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Labor market; labour market

Priporočen slovenski izraz:

trg delovne sile

Dopustni slovenski prevod:

trg usposobljenosti (ali zmožnosti ali »kompetenc«) kandidatov za zaposlitev

Neprimerni slovenski prevod:

trg dela

Opredelitev:

Trg, na katerem delodajalci kupujejo delovno silo, torej vrste usposobljenosti ali zmožnosti delojemalcev – nosilcev delovne sile. Zato trg delovne sile in ne trg dela.