A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Key stakeholder

Priporočen slovenski izraz:

pomemben (ključen) deležnik, pomemben (ključen) udeleženec

Dopustni slovenski prevod:

pomembna (ključna) zainteresirana stran, vplivnež

Opredelitev:

Pomemben deležnik je oseba ali skupina, ki ima poseben interes (»lastniško« ali deležniško vlogo) v projektu.