A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Job

Priporočen slovenski izraz:

opravilo, delo, zaposlitev

Neprimerni slovenski prevod:

naloga, delovno mesto

Opredelitev:

Opravilo je organizacijska prvina delovnega procesa in opredeljena s štirimi določili: nosilcem določene smeri in ravni izobrazbe, delovnimi sredstvi, načinom ali metodo dela ter vsebino dela.