A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Job description

Priporočen slovenski izraz:

opis dela, opis opravil-a ipd.

Opredelitev:

Navedba pomembnih značilnosti opravila, ki določajo njegovo zahtevnost.